Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeBöcker – på SvenskaAktuelltBöcker – på Svenska

Böcker – på Svenska

Aktuella böcker om barn och smärta på svenska!

Här är ett urval av läroböcker på svenska som kan vara intressanta om man är intresserad utav området barn och smärta (både akut såväl som långvarig smärta).

Andra upplagan av den populära boken Smärta och smärtbehandling hos barn och undomar publicerades den 23 maj.

Boken vänder sig till läkare under grundutbildning, allmän- och bastjänstgöring men är även relevant för alla inom sjukvården som kommer i kontakt med barn i sin kliniska verksamhet eller i sin utbildning såsom barnläkare, smärtläkare, allmänläkare, barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och fysioterapeuter.

ISBN nummer: 9789144166506, Stefan Lundeberg (red.) med medarbetare

Akut och cancerrelaterad smärta – smärtmedicin vol 1
Mads Werner och Emmanuel Bäckryd
Långvarig smärta – smärtmedicin vol 2
Mads Werner och Emmanuel Bäckryd
Både böcker tillsammans ge en heltäckande överblick mest för vuxna, barnkapitel finns såklart ocskå.

Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv
Cecilia Norrbrink, Thomas Lundeberg m. fl.
Boken täcker både vuxen och barnsmärta

Vi tar inte upp internationell litteratur om barnsmärta här i och med att det är svårare att överblicka, beroende också på vilket språk man vill läsa på.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.