Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeOm

Om

VILKA ÄR VI?

Svensk barnsmärtförening bildades den 10 oktober 1997. Vi är en multidisciplinär förening som är intresserad av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn och ungdomar. Vi vill ha en bred representation och nationell täckning och stora som små sjukhus och vårdcentraler ska omfattas.

Föreningens mål

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.