Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeUppsatser

Uppsatser

Presentera din uppsats om barn och smärta

Svensk barnsmärtförening ger dig möjlighet att presentera din uppsats eller självständiga arbete om barn och smärta. Förutsättningen är att uppsatsen är examinerad och godkänd och att du har rättighet att publicera den. Bäst är om den finns publicerad t ex i DiVA så att vi kan länka till den. Kontakta webbadministratör. om du vill publicera din uppsats. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka uppsatser som kommer att publiceras.

Creating a shielding place for children with leukaemia during sedation for intrathecal chemotherapy: A grounded theory study

Carina Sjöberg 1Ing-Marie Carlsson 2Jeanette Källstrand 3Petra Svedberg 4Jens M Nygren 5Affiliations expand

Purpose: Childhood cancer invades the child’s daily life and has a strong influence on their living conditions and lifestyle. The treatment is an unpleasant experience and the children often perceive the treatment as worse than the actual disease. The aim of the present study was thus to explore the process of how healthcare professionals improved care for children undergoing sedation for intrathecal chemotherapy.

Method: A constructivist grounded theory approach was applied and qualitative interviews with paediatricians (n = 2), anaesthetists (n = 2), paediatric nurses (n = 3) and nurse anaesthetists (n = 5).

Results: The theory of creating a shielding place emerged and conceptualized the pattern of behavior of healthcare professionals throughout the procedure of sedation for intrathecal chemotherapy for pediatric leukaemia. The theory explains the core category ‘shielding’ and the process of how healthcare professionals developed strategies to resolve their main concern: a striving to reduce discomfort and suffering induced by the procedure and the treatment. These strategies, used throughout the procedure, were; de-dramatizing, de-exposing and minimizing trespassing.

Conclusions: The theory of creating a shielding place offers a greater understanding of how healthcare professionals included the child’s perspective in their work and thereby enabled a more sensitive and supportive care that had an impact on both quality of care and patient safety. The results from the study contributes with theoretical knowledge that can be used for developing evidence-based care guidelines for the procedure of sedating a child with leukaemia for intrathecal chemotherapy.

Frida Berg: Samband mellan smärta, rörelserädsla och katastroftankar hos barn och ungdomar med smärta

Frida Berg har i ett examensarbete på avancerad nivå vid Institutionen för neurovetenskaper vid Uppsala universitet studerat 172 barn som sökt fysioterapeut på grund av smärta. De fick besvara Tampas Scale of Kinesiophobia for Children (TSK-C), Pain Catastrophizing scale for children, (PCS-C) samt smärtskattning med Numeric rating scale (NRS).
Berg F (2018). Samband mellan smärta, rörelserädsla och katastroftankar hos barn och ungdomar med smärta.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.