Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeMöten&Kurser

Möten&Kurser

EFIC 2023

20-23 September 2023 i Budapest/Ungern

ISPP 1-5 Oktober 2023

14e International Symposium on Pediatric Pain anordnas i Halifax, Kanada
Mera information på ISPP’s hemsida

Advanced Pain & Palliative Care Workshop

EPEC -Pediatrics
Education in Palliative and End-of-Life Care
24-27 oktober 2023 i Rom, Italien

Grundkurs Barn och Smärta

Svensk Barnsmärtföreningens populära och mycket efterfrågade grundutbildning på två dagar om olika aspekter av barn och smärta och dess behandling är under planering. Mera information kommer att publiceras både här på hemsidan, på sociala medier och genom utskick till våra medlemmar.

NOBAB konferensdag 17 Nov. 2023

Utbildningsdagen har fått ett datum men programmet är i dagsläget ej färdigställt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.