Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeAvhandlingar & Disputationer

Avhandlingar & Disputationer

Här finner du svenska avhandlingar inom ämnet barn och smärta. Har du skrivit en avhandling du tycker borde finnas med kontakta oss

Avhandlingar om Huvudvärk

Här har vi samlad flera avhandlingar om huvudvärk från Svenska Lärosäten

Emma Olsson 2017

Emma Olssons avhandling Promoting health in premature infants: with special focus on skin-to-skin contact and development of valid pain assessment handlar till hälften om smärta hos nyfödda barn.

Anna Duberg 2016

Anna Dubergs avhandling handlar om det s.k. Dansprojektet där unga flickor med internationaliserade problem genom ett 1-årigt projekt med dans och avslappning i kravlös miljö minskade sina problem och upplevde ökad självskapad hälsa. Läs avhandlingen Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems: Effects and Experiences.

Anna-Clara Rullander 2015

Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta

Katarina Karlsson 2015

Jag är rädd, jag vill till mamma – Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården

Lena Hedén 2012

Distressing Symptoms in Children with Cancer in General; During Needle Procedures in Particular

Stefan Lundeberg 2012

Pharmacokinetic and pharmacodynamic aspects on opioid administration, morphine and ketobemidone, in the pediatric population

Stefan Nilsson 2010

Procedural and postoperative pain management in children: experiences, assessments and possibilities to reduce pain, distress and anxiety

Rickard Wicksell 2009

Exposure and acceptance in patients with chronic debilitating pain : A behavior therapy model to improve functioning and quality of life

Solveig Petersen 2008

Reccurent pain Health Related Quality of Life in Young Schoolchildren

Elisabeth Ericsson 2007

Health and well-being of children and young adults in relation to surgery of the tonsils

Mats Karling 2006

Child behaviour and pain after hospitalization, surgery and anaesthesia

Maria Gradin 2004

Procedural pain reducing methods and pain assessment in newborns

Mats Eriksson 2004

Aspects of prevention and assessment of neonatal pain

Viveca Lindh 2002

Procedural pain and distress in infants- alleviation of acute pain assessed by heart rate variability and behavioural measure

Gösta Alfvén 1993

Reccurant abdominal pain of non-organic origin in childhood. Clinical, muscular, epidemiological,endocrinological and aetiological aspects

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.