Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomePostoperativsmärta

Postoperativsmärta

Postoperativ och akut smärta

Länk till riktlinjer från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) revision 2020.

Länk till riktlinjer från smärtbehandlingsenheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus

De svenska riktlinjerna för smärtbehandling vid tonsillkirurgi hos barn finns publicerade här:
Swedish guidelines for the treatment of pain in tonsil surgery in pediatric patients up to 18 years. Ericsson E, Brattwall M, Lundeberg S.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(4):443-450. Review.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165587615000324

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.