Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

Välkomna till
Svensk Barnsmärtförening

Välkomna till
Svensk Barn-
smärtförening

education-2021-09-24-02-39-44-utc
Nyttja tillfället och passa på att publicera ditt arbete och forsknign på Smärtforum i Oktober i år. Deadline är...
little-school-boy-2021-08-26-18-27-01-utc
Vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar publicerades i juni 2023. Flera styrelsemedlemmar i Svensk...
FlyerÖrebroPNG16022024
  Barnsmärtsymposiet – tack! Barnsmärtsymposiet i år skedde i mindre format på Stadshotellet i Örebro. Vi...
education-2021-09-24-02-39-44-utc
Aktuella böcker om barn och smärta på svenska! Här är ett urval av läroböcker på svenska som kan vara intressanta...
Nyfoddsmarta
Riktlinjerna för Neonatal smärta Riktlinjerna har uppdaterats i början av 2022 och finns här nedan för nedladdning....

Detta är Svensk Barnsmärtförening

Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening för alla professionella inom hälso- och sjukvård, bland annat:

  • Arbetsterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Läkare
  • Psykologer
  • Sjuksköterskor

Föreningen har sedan 1997 varit en av Sveriges ledande föreningar när det gäller utbildningar inom området barn och smärta.

Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar är en prioriterad verksamhet inom all hälso- och sjukvård.

Vårt mål och verksamhet:
Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom hälso- och sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället.

Här på vår hemsida kan du införskaffa validerade smärtskattningsinstrument till självkostnadspris. Dessa kan användas både i kliniken och i forskning för att möjliggöra god smärtvård och strukturerad utvärdering av smärtlindrande åtgärder.

PARTNERS & SAMARBETSORGANISATIONER

VI SAMARBETAR INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT

Vi verkar för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt. 

Föreningen är associerad till Swedish Pain Society som är ett Svenskt chapter till International Association for the Study of Pain (IASP).

Föreningen är också en intresseförening till Svenska Barnläkarföreningen. Varje år medverkar vi på Barnveckan och delger de senaste rönen inom barn och smärta.

Som medlem i Svensk Barnsmärtförening kan du fördjupa dina kunskaper inom området smärta och smärtlindring hos barn och ungdomar, hålla dem uppdaterade och utöka ditt kontaktnät med engagerade kollegor!