Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeStipendium

Stipendium

OBS! Vi ta inte emot ansöknignar för stipendiet som delas ut i april 2022 längre.

Stipendieansöknignar för våren 2023 kan göras från och från och med hösten 2022 och fram tills den 31/1-2023.
Håll utkik på sociala medier eller via våra medlemsutskick för mera information.

Detta stipendium delas årligen ut till en eller flera medlemmar som antingen vill fördjupa sina kunskaper eller som vill utveckla sin kliniska verksamhet inom området barn och smärta.

Stipendiet ger dig som sökande möjlighet att få ekonomiskt bidrag till utbildningsdagar och konferenser, såväl nationellt som internationellt, som syftar till att förbättra smärtomhändertagande av barn och ungdomar. Det är inte avsett för forskning.

Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor och kan fördelas på fler sökande..

Du behöver vara medlem i Svensk Barnsmärtförening när du söker stipendiet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.