Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeStipendium

Stipendium

Ansök om Svensk Barnsmärtföreningens Stipendium
Stipendiet delas ut i april 2024
Ansök senast den 31a januari 2024

Stipendieansöknignar för 2024 kan göras från och från och med november 2023 och fram tills den 31/1-2024.

Svensk Barnsmärtföreningens stipendium delas årligen ut till en eller flera medlemmar som antingen vill fördjupa sina kunskaper eller som vill utveckla sin kliniska verksamhet inom området barn och smärta.

Stipendiet ger dig som sökande möjlighet att få ekonomiskt bidrag till utbildningsdagar och konferenser, såväl nationellt som internationellt, som syftar till att förbättra smärtomhändertagande av barn och ungdomar. Det är inte avsett för forskning.

Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor och kan fördelas på fler sökande..

Du behöver vara medlem i Svensk Barnsmärtförening när du söker stipendiet.

Ansökningstiden har gått ut, inga flera ansökningar tas emot för 2024.

Stipendieansökningar för 2025 kan göras igen mellan november 2024-31 januari 2025

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.