Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeFöredrag & Föreläsningar

Föredrag & Föreläsningar

Nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn

Eva Gåve och styrelsemedlem Philipp Mittermaier, som både har varit delaktigt i den nationella arbetsgruppen (NAG) som har tagit fram vårdprogrammet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner presentera programmet på Smärtforumet i Uppsala 2023

Ytterlige en presenation av vårdprogrammet gavs på Svenska Barnläkarföreningens lunchwebinar den 2a maj 2023.

Vården orsakar smärta hos barn och ungdomar

Kunskap och rekommendationer finns men används inte överallt – En debattartikel från Svensk Barnsmärtföreningen – publicerad i Läkartidningen den 16 december 2020

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.