Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeFöredrag & Föreläsningar

Föredrag & Föreläsningar

Vården orsakar smärta hos barn och ungdomar

Kunskap och rekommendationer finns men används inte överallt – En debattartikel från Svensk Barnsmärtföreningen – publicerad i Läkartidningen den 16 december 2020

Svenskt barnsmärtsymposium 28-29 mars 2019

Tyvärr finns det inget material för presentationer till och med 2019 tillgängligt, detta missades i samband med flytt av webbsidan under sommaren – man kan bara se programmet pa utbildningarna nedan.

Programmet

Ola Olén, Agneta Uusijärvi, Maria Lalouni: Vad gör vi när barn har ont i magen?

Bernie Whitaker: Guided Imagery Technique: theory, practice och Mindful Distraction Technique

Chantal Wood: Hypnosis for pain and palliative care

Catherine Aaro Jonsson: Långvarig huvudvärk efter hjärnskakning - vad kan vi göra?

Ann-Marie Kassa: Vilka är barnens perspektiv? Barn med VACTERL- syndroms upplevelse av vård. Intervjuredskap m bilder, och interaktion via internet

Svenskt barnsmärtsymposium 12-13 april 2018

Stefan Nilsson: Smärtkommunikation med bildstöd

Viveca Lindh: Avledning vid strålbehandling

Maria Lindström: Djur och smärtlindring – finns det ett samband?

Emma Olsson: Neonatal smärta

Mats Eriksson: Smärtskattning av nyfödda barn

Kati Falk: Münchhausen by Proxy samt en litteraturlista

Elke Schubert Hjalmarsson: Ehlers-Danlos syndrom (Elke bjuder på sin “stora” presentation med fler bilder och referenser än vad som hanns med vid symposiet).

Ulla Caverius: Vad säger evidensen gällande behandling för barn med långvarig smärta?

Johan Kumblad: Att arbeta med långvarig smärta i ett team i Västerås

Kerstin Ahlman & Jenny Backlin: Att arbeta med långvarig smärta i ett team på Norrlands universitetssjukhus

Nya utmaningar – utbildningsdag 17 nov 2017

Pernilla Pergert: Interkulturell vård och kommunikation över språkbarriärer – exempel från barncancervården

Helena Bani Shoraka: Tolkmedierade samtal – Smärtrehabilitering för vuxna med behov av tolk

Andrea Valik: Barn och ungdomar på flykt: Psykologiska perspektiv på trauma och smärta

Benjamin Grossman & Ing-Marie Jarnhed: Brännskadevård. OBS att bilderna kan vara otäcka för känsliga personer.

Nordic Pediatric Pain Symposium 30-31 mars 2017

Suellen Walker: Neonatal surgery in the past: Can it affect pain response in the future?

Linda Franck: Pediatric Pain Management – Parents are the best “medicine”

Alison Twycross: Nurses’ pediatric pain management practice: Past, present and future

Boris Zernikow: Pain and neuro-irritability in pediatric palliative care of children and adolescents with life limiting neurological conditions

Stefan Lundeberg: Acute Pain
Länk till dokument ACUTE PAIN MANAGEMENT: SCIENTIFIC EVIDENCE.

Julia Wager: Chronic Pain in Childhood – Facing an increasing problem using new media

Boris Zernikow: Intensive interdisciplinary and multimodal pain treatment for children and adolescents with a severe chronic pain disease

Grundkurs om barn och smärta 14-15 nov 2016

Marie Adamsson: Vad är det som påverkar hur vi upplever och hanterar smärta?

Ulla Caverius: När akut smärta blir långvarig

Mats Eriksson: Neonatal smärta

Svenskt barnsmärtsymposium Borås 14-15 april 2016

Katarina Karlsson: Yngre barns upplevelser av nålprocedurer i vården

Piet L Leroy: Beyond the Drugs: Techniques for Minimizing Depth of Sedation and Improving the Patient Experience

Merja Benjaminsson: Kommunikation vid procedursmärta

Annika Jansson och Annika Gunnarsson: Opioider i hemmet efter dagkirurgi

Berit Björkman: Smärta och rädsla vid röntgen- undersökningar

Ulrika Ermedahl Bydairk och Malin Lanzinger: Teambehandling vid långvarig smärta hos barn och ungdomar

Palliativ behandling hos barn och ungdomar Stockholm 13 nov 2015

Johan Malmros: Palliativa vårdens utveckling – smärta och annat obehag

Stefan Lundeberg: Farmakologiska smärtbehandling vid palliativa tillstånd

Karin Bäckdahl, Elin Bondesson, Anna Hasselsten & Suzanne Runesson: Palliativ smärtlindring – ett teamarbete. Erfarenheter från Lilla Erstagårdens barn och ungdomshospice

Svenskt barnsmärtsymposium Lund 23-24 april 2015

Mats Eriksson: Neonatal smärtskattning och icke-farmakologisk smärtlindring

Stefan Nilsson: Smärtskattning och icke-farmakologiska behandlingsstrategier under pediatrisk postoperativ vård

Två referenser samt Stefan Lundebergs föreläsning

Berit Sandberg: Lokalbedövning och kontinuerliga blockader

Ulla Caverius: När akut smärta blir långvarig

Kurs procedursmärta 28 nov 2104

Mats Erikssons bilder om neonatal procedursmärta

Stefan Nilssons bilder om förberedelser

Stefan Nilssons bilder om smärtskattning

AGÅS-möte 14 nov 2014

Ulla Caverius bilder

AGÅS-möte 15 nov 2013

Kort rapport från AGÅS mötet 15 nov 2013

Aktuellt om barn och ungdomar med långvarig smärta 15 nov – Åhörarkopior

Differentialdiagnoser Magnus Burstedt

Barnpsykitrisktperspekitv på smärta och interdiciplinär handläggning Birgitta Johansson-Niemla

Beteendemedicinskbehandling i öppenvården Sara Holm

Verbal skattningsskala Gösta Alfvén

Smärtförklaring Ulla Caverius

Biopsykosocialt perspektiv på smärta Ulla Caverius

Smärtbehandling av ungdomar med långvarig smärta 111110

Sammanfattning

Barnpsykiatriskstörning hos barn med långvarig smärta
Maria Wilck, Marie Johansson

Barnpsykiatrisk komorbiditet
Barbro Thurfjell

Kropp-själ eller mittemellan
Mats Karling

Multidiciplinär behandling -Umeåamodellen
Maria Wilck, Marie Adamsson

Vårmötet i Uppsala 2011 – Åhörarkopior

uppföljning op benförlängning
Birgitta Johanson-Niemela

Föräldrars katastofiering
Birgitta Johanson-Niemela

lSmärta som har blivit långvarig
Eva Kimber

Smärta och smärtbehanling under nyföddhetsperioden
Gunnar sjörs

Bonksmärta
Gustaf Ljungman

Multidiciplinär behanling av långvarig smärta
Gåve Berntsson

Smärta hos barn på sjukhus
Lena Hedén

Lustgas
Maria LN

Postoperativ smärtbehandling till barn med hjärntumör
Rinaldo Johansson

lBarns psykoligiska utveckling kopplat till smärtbehandling
Åke P

Procedursmärta
Stefan Nilsson

Stress och smärta
Ann-Britt Heineman

Vårmötet i Göteborg 2010 -Åhörarkopior

Procedursmärta hos barn
– Hur behandla? Vem behandlar med vad?
Ingemar Brunsson

BOSS – Ett svenskt smärtskattningsinstrument
Marie Johansson

Risk och skyddsfaktorer för psykisk hälsa hos familjer till barn med funktionshinder
Malin Broberg

FLACC och INRS – att bedöma postoperativ smärta hos barn med kommunikationssvårigheter och flerfunktionsnedsättning
Lotta Ljunggren-Thomasson
Berit Finnström

Botulinumtoxin som smärtlindring vid spasticitet
Kristina Tedroff

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.