Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeSvensk Barnsmärtförenings styrelse

Svensk Barnsmärtförenings styrelse

Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter. Styrelsen har en nationell spridning och en fördelning över yrkesgrupperna. Styrelsen utgörs av följande personer:

Ordförande

Angelica Höök

Specialistsjuksköterska
inom barnsjukvård samt anestesi
Barnsmärtenheten, ANOP-centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

SEKRETERARE

Malin Lanzinger

Fysioterapeut, doktorand
Barn- och Ungdomssmärtenheten, SUS Lund

LEDAMOT, SOCIALA MEDIER

Alejandro Cisternas

Specialistsjuksköterska 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

SUPPLEANT, MEDLEMSREGISTER OCH WEBBANSVARIG

Philipp Mittermaier

Smärtläkare,
Anestesiläkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus KS Huddinge

 
 
 
SUPPLEANT

Emma Olsson

Emma Olsson 
Barnsköterska 
Universitetsjukhuset i Örebro

SUPPLEANT

Hedvig v. Schantz

Hedvig v. Schantz
Barnläkare
Skånes Universitetssjukhus
Lund

SUPPLEANT

Henrik Söderholm

Anestesiläkare
Östra Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

SUPPLEANT

Rickard Wicksell

Rikard Wicksell
Pyskolog
St Görans Sjukhus
Stockholm
adjungerand Professor
Karolinska Institut

SUPPLEANT

Ellen Odeus

Ellen Odeus
Arbetsterapeut
Drottning Silvias Barnsjukhus
Sahlgrenska Universitetsjukhus
Östra Sjukhus
 Göteborg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.