Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeSvensk Barnsmärtförenings styrelse

Svensk Barnsmärtförenings styrelse

Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter. Styrelsen har en nationell spridning och en fördelning över yrkesgrupperna. Styrelsen utgörs av följande personer:

ORDFÖRANDE

Stefan Nilsson

Barnsjuksköterska, docent
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin
Göteborgs universitet

KASSÖR

Angelica Höök

Specialistsjuksköterska
inom barnsjukvård samt anestesi
Barnsmärtenheten, ANOP-centrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

SUPPLEANT, MEDLEMSREGISTER OCH WEBBANSVARIG

Philipp Mittermaier

Anestesiläkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

 
 
 
LEDAMOT, SOCIALA MEDIER

Alejandro Cisternas

Barnoperation 1
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rondvägen 10,  416-50 Göteborg

SEKRETERARE

Malin Lanzinger

Barn- och Ungdomssmärtenheten, SUS Lund
Lasarettsgatan 40, 221 85 Lund
046-178027

SUPPLEANT

Karolina Örtoft

Specialistsjuksköterska inom Anestesi,
Barnsmärtenheten och centraloperation,
Vrinnevisjukhuset Norrköping

SUPPLEANT

Emma Olsson

(mera information inom kort)

SUPPLEANT

Henrik Söderholm

Anestesiläkare
Östra Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

SUPPLEANT

Rickard Wicksell

(mera information inom kort)

SUPPLEANT

Hedvig v. Schantz

(mera information inom kort)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.