Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeSmärtskattning

Smärtskattning

Beställ smärtskattningsinstrument från oss

Alla våra smärtskalor

Nu kan du beställa smärtskattningsinstrument från Svensk barnsmärtförening. Vi har tryckt de på stabil (och tvättbar) plast med vår logotyp. De säljs i set om 5 st och vi kan för närvarande erbjuda CAS/FAS, FLACC, FPS-R och VAS/NRS. Klicka här för att komma till webbutiken.

Smärtskattningsinstrument

Som en service till våra medlemmar och till alla som kommer i kontakt med barn och unga med smärta presenterar vi här smärtskattningsinstrument som är översatta till svenska. Så långt det är möjligt publicerar vi också information om för vilken grupp och vilken smärttyp de är validerade. Hör gärna av dig till webbansvarig om du ser något som är fel, eller om du har några synpunkter eller önskemål.

ALPS-neo

ALPS-Neo hette tidigare ALPS-0 och är avsett att skatta pågående smärta hos för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. ALPS-Neo är utvecklad från ALPS-1 av Pia Lundqvist, Agneta Kleberg m fl som också publicerat en valideringsstudie 2014 .

COMFORT-B

COMFORT beteendeskala (COMFORT-B) är avsedd för barn i intensivvård och har utvecklats av Monicque van Dijk m fl i Holland Den svenska versionen är framtagen av Monica Johansson och Eva Kokinsky i Göteborg. Den kan laddas ned från COMFORTs officiella hemsida . Till formuläret finns instruktioner och en algoritm från Barn-IVA vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg att ladda ned. Den svenska valideringen beskrivs av Johansson & Kokinsky 2009

Faces Pain Scale-Revised (FPS-R)

FPS-R.png Faces Pain Scale-Revised (FPS-R), på svenska kallad FPS-R ansiktsskala är avsedd för barn i åldern 4-16 år. Den ursprungliga FPS konstruerades av Bieri och modifierades senare av Hicks m fl. IASP har rättigheterna till FPS-R som finns på många olika språk. Den kan laddas ned här.

FLACC

FLACC betyder Face, Legs, Activity, Cry and Consolability scale och är utvecklad av Merkel m fl. Den svenska översättningen är gjord av Hanna Lindbäck m fl och valideringen är gjord av Stefan Nilsson m fl. Den är avsedd för bedömning av procedurrelaterad smärta hos barn och ungdomar 3-18 år.
Du kan ladda ned en kopia av verktyget här nedan:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.