Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeLångvarig smärta

Långvarig smärta

Vårdprogram för långvarig smärta hos barn utgiven av Sveriges Regioner och Kommuner kan du ladda ned här: nationellt-vardprogram-for-langvarig-smarta-hos-barn

Tillhörande konsekvensanalys finns att läsa här.

Läkemedelsverkets har publicerat riktlinjer om läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.