Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeLångvarig smärta

Långvarig smärta

Läkemedelsverkets har publicerat riktlinjer om läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna, med tillhörande bakgrundsdokumentation.

Här hittar du mer information och material att ladda ned.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.