Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeEnkät för medlemmar och intresserade

Enkät för medlemmar och intresserade

Svensk Barnsmärtförening är en idell multiprofessionell förening med mål att sprida kunskap om smärta hos barn och ungdomar.

Enkäten är nu stängd!

Tack alla som deltog i enkäten under hösten 2023!

Vi har tagit emot alla er svar – Ert engagemang är uppskattad och vi kommer att ha stor nytta av informationen för att utforma våra utbildningar, kurser och vårt digitala utbud med hemsida och sociala medier bättre.

Styrelsen i Svensk Barnsmärtföreningen
2023 10 21

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.