Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeNyföddhetssmärta

Nyföddhetssmärta

Riktlinjerna för Neonatal smärta

Riktlinjerna har uppdaterats i början av 2022 och finns här nedan för nedladdning.

Uppdaterade riktlinjer februari 2022:

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

De riktlinjer som presenteras här syftar enbart till en viss vägledning i den kliniska vardagen. Även om riktlinjerna i första hand riktar sig till neonatala intensivvårdsavdelningar kan dokumentet anpassas också till vårdavdelningar med annan inriktning. Dokumentet kan användas som underlag vid utformning av regionala riktlinjer och utbildningsprogram på respektive vårdinrättning
Vi rekommenderar att man med hjälp av dessa riktlinjer lokalt skapar PM utifrån den kunskap, erfarenhet och de väl inarbetade rutiner och läkemedel som personalen är förtrogna med.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.