Sidhuvudbild

Uppsatser

Presentera din uppsats om barn och smärta

Svensk barnsmärtförening ger dig möjlighet att presentera din uppsats eller självständiga arbete om barn och smärta. Förutsättningen är att uppsatsen är examinerad och godkänd och att du har rättighet att publicera den. Bäst är om den finns publicerad t ex i DiVA så att vi kan länka till den. Kontakta webbadministratör. om du vill publicera din uppsats. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka uppsatser som kommer att publiceras.

Frida Berg: Samband mellan smärta, rörelserädsla och katastroftankar hos barn och ungdomar med smärta

Frida Berg har i ett examensarbete på avancerad nivå vid Institutionen för neurovetenskaper vid Uppsala universitet studerat 172 barn som sökt fysioterapeut på grund av smärta. De fick besvara Tampas Scale of Kinesiophobia for Children (TSK-C), Pain Catastrophizing scale for children, (PCS-C) samt smärtskattning med Numeric rating scale (NRS).
Berg F (2018). Samband mellan smärta, rörelserädsla och katastroftankar hos barn och ungdomar med smärta.