Sidhuvudbild

Styrelsen

Svensk Barnsmärtförenings styrelse

Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter. Styrelsen har en nationell spridning och en fördelning över yrkesgrupperna. Styrelsen utgörs av följande personer:

Ordförande

Stefan-Nilsson-breddare.jpg Stefan Nilsson
Barnsjuksköterska, docent
institutionen för vårdvetenskap och hälsa/institutionen för vårdvetenskap
Göteborgs universitet

Sekreterare

Angelika_H.jpg Angelika Höök
Specialistsjuksköterska inom barnsjukvård samt anestesi
Barnsmärtenheten, ANOP-centrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Kassör och webbansvarig

Mats-Eriksson-2.jpg

Mats Eriksson
Specialistsjuksköterska, professor
Institutionen för hälsovetenskaper
Örebro universitet
701 82 Örebro

Ledamot

Alejandro.JPG Alejandro Cisternas
Barnoperation1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rondvägen 10
416-50 Göteborg

Ledamot

Eva-G2.JPG Eva Gåve
Leg fysioterapeut
Universitetsadjunkt
Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Fysioterapeutprogrammet
Uppsala Universitet

Ledamot

MalinL.jpg Malin Lanzinger
Barn- och Ungdomssmärtenheten, SUS Lund
Lasarettsgatan 40
221 85 Lund
046-178027

Ledamot

StefanL.jpg Stefan Lundeberg
Anestesiläkare
Karolinska universitetssjukhuset
Solna

Suppleant

Karolina.jpg Karolina Örtoft
Specialistsjuksköterska inom Anestesi,
Barnsmärtenheten och centraloperation,
Vrinnevisjukhuset,
Gamla Övägen 25
60379 Norrköping

Suppleant

Henrik Söderholm Laan