Sidhuvudbild

Riktlinjer

Som en del av föreningens arbete finns framtagandet av nationella riktlinjer inom området barn och smärta. I vänsterspalten och nedan finner du våra aktuella riktlinjer

Akut smärta

AcutePainManagement.png Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine: Acute pain management: Scientific Evidence.