Sidhuvudbild

Procedursmärta

stickskola.jpg

Länk till Läkemedelsverkets Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso och sjukvård - Kunskapsdokument och bakgrundsdokumentation