Sidhuvudbild

Litteratur

Böcker

Bok.png

Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Stefan Lundeberg och Gunnar L Olsson (red)
Kapitlet Smärta. Anna Axelin, Mats Eriksson, Maria Gradin. I Karin Jackson Helena Wigert (red) Familjecentrerad neonatalvård
Barn behöver veta. Marie Edwinsson Månsson
Barn och smärta. Tove Lindemann
Att lindra smärta hos barn med cancer. Patrick J McGrath, G.Allen Finley Catherine J Turner
Pain in Children. Patricia A. McGrath
Pain in Infants, Children and Adolescents. Neil L. Schechter, Charles B. Berde, Myron Yaster
Pediatric Pain management and sedation handbook. Yaster M, Krane E m. fl. Mosby Handbook 1997
Barn och psykosomatik i teori och praktik.
Alfvén Gösta. Nordstedt Akademiska förlag, Stockholm 2006

Dokument

State of the Art - barn och smärta. Ljungman G, Karling M 2002