Sidhuvudbild

Kongresser och möten

EFIC Congress 4-7 sept 2019

Läs mer - 11th Congress of the European Pain Federation EFIC. Valencia, Spanien.

Svenskt smärtforum 17-18 oktober 2019

Malmö är platsen för Svenskt smärtforum 2019. Följ uppdateringar här

Utbildningsdag Komplex smärtproblematik 15 november

Utbdag_nov_2019.png

15 november arrangerar Svensk barnsmärtförening en utbildningsdag i Stockholm. Temat är Komplex smärtproblematik hos barn och ungdomar. Bland ämnen märks:

Metadon/ Palliativ behandling
Metadon / Till barn/ungdomar med komplex smärta
Komplex smärta - ADD, ADHD gruppens problematik
Problematik hos omskurna flickor/kvinnor

Preliminärt program och info här.

Svenskt barnsmärtsymposium 19-20 mars 2020

Boka redan nu in Svensk barnsmärtförenings Barnsmärtsymposium den 19-20 mars, 2020, i Lund.

ISPP 25-28 mars 2021

ispp21-logoicon.png Auckland, Nya Zeeland är platsen för International Symposium on Pediatric Pain - ISPP 2021