Sidhuvudbild

Föreningen

Om Svensk Barnsmärtförening

Svensk barnsmärtförening bildades den 10 oktober 1997. Vi är en multidisciplinär förening som är intresserad av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn och ungdom. Vi vill ha en bred representation och nationell täckning och stora som små sjukhus och vårdcentraler ska omfattas. En stor del av arbetet kommer att ske i arbetsgrupper där man som medlem kan fördjupa sig i ett område som intresserar.

Föreningens mål- Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället.

- Verka för ökad och förbättrad utbildning i dessa frågor för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster etc.

- Främja forskning och utveckling inom området barn och smärta.

- Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och behandlingstekniker.

- Vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter för dem som arbetar inom området.

- Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt.

- Utgöra en rådgivande förening på basen av samlad erfarenhet och aktuell forskning där koncensus eftersträvas