Sidhuvudbild

Välkomna till Svensk barnsmärtförening

Ordförande har ordet - mars 2020

Stefan-Nilsson-breddare.jpg Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening för alla professionella inom hälso- och sjukvård, bl.a. läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Föreningen har sedan 1997 varit en av Sveriges ledande organisatörer när det gäller utbildningar och riktlinjer inom området barn och smärta. Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar är en prioriterad verksamhet inom all hälso- och sjukvård. Under 2020 har vi hittills hunnit dela ut ett stipendium som möjliggör deltagande på 13th International Symposium on Pediatric Pain 2021, Auckland, New Zealand. Nästa gång som du kan söka detta stipendium är hösten/vintern 2020/2021.
Den 12-13 november, 2020, är det återigen dags för vår populära grundkurs i barn och smärta på Villa Fridhem i Norrköping. Grundkursen har blivit fullsatt de senaste gångerna, så vänta inte med att anmäla dig till dessa dagar.
Vill du blicka ännu längre fram så vill jag tipsa om 13th International Symposium on Pediatric Pain 2021, Auckland, New Zealand. Håll dig uppdaterad genom att besöka konferensens hemsida, https://www.ispp2021.org/
Du vet väl om att du när som helst kan beställa smärtbedömningsinstrument på vår hemsida, så tveka inte att uppdatera din avdelning med smärtskattningsinstrument. Vi erbjuder skattningsskalor som är validerade och vi har valt ut de skalor som är vanligast förekommande nationellt och internationellt. Du är dock alltid välkommen att ge tips på skalor som du saknar i vårt utbud.

Viktigt om Swedish Pain Society

swedishpain2-300x69.png Svensk barnsmärtförening är associerad förening i Swedish Pain Society. Nytt från i år är att du som är medlem i barnsmärtföreningen kan teckna medlemsskap i SPS för endast 20:-. För det får du
• Rabatterad avgift till Smärtforum där du förutom ny kunskap kan nätverka med andra som jobbar med smärta
• Tidskriften European Journal of Pain
• Möjlighet att ansöka om SPS stipendier
• Medlemskap i European Pain Federation (EFIC)
Så när du betalat din medlemsavgift hos oss så går du till SPS hemsida och tecknar medlemsskap där.

Svensk barnsmärtförening

Svensk barnsmärtförening bildades 1997. Vi är en multidisciplinär förening för dig som är intresserad av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn och ungdom.

Föreningens mål

- Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället.

- Verka för ökad och förbättrad utbildning i dessa frågor för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster etc.

- Främja forskning och utveckling inom området barn och smärta.

- Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och behandlingstekniker.

- Vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter för dem som arbetar inom området.

- Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt.

- Utgöra en rådgivande förening på basen av samlad erfarenhet och aktuell forskning där koncensus eftersträvas

Följ oss på Facebook

likefb.jpg Välkommen till Svensk barnsmärtförenings Facebook-sida.

Följ oss på Instagram

Insta.jpg Nu finns Svensk barnsmärtförening på Instagram under #barnsmärta och namnet svenskbarnsmartforening. Följ oss där!

International Association for the Study of Pain

IASP-Logo-270X98_1504021088752_1.png

European Pain Federation

efic-logo.png

Aktuellt

Glad Sommar!

Önskar Svensk Barnsmärtförening

Bjorkar.jpg

Lätt att blir medlem!

Med vårt nya medlemssystem kan du lättare ansöka om medlemskap (för bara 150:- per år) eller ändra dina medlemsuppgifter.

Beställ smärtskalor

VAS-NRS.jpg

Nu kan du beställa inplastade smärtskattningsskalor från oss. Vi erbjuder CAS/FAS, FLACC, FPS-R och VAS/NRS. Läs mer här.

Uppsatser om barn och smärta

Vi öppnar en ny sektion där du kan presentera din uppsats om barn och smärta. Först ut är Frida Berg med en studie av rörelserädsla hos barn. Läs mer.

Film mot stickrädsla

Bild_ItDoesntHaveToHurt.png

Här finns en liten film om hur man som förälder kan hjälpa sitt stickrädda barn.

Smärtskattningsinstrument

Vi erbjuder nedladdning av validerade svenska versioner av smärtskattningsinstrument på sidan Information. Först ut är ALPS-Neo, COMFORT-B, FLACC och FPS-R.

Film om kronisk smärta

Film.png

Att förstå smärtan - och vad man ska göra på 10 minuter är en animerad film från Deutsches Kinderschmerzzentrum. Kolla på vår länksida

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in