Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeVårdprogram för långvarig smärta hos barn

Vårdprogram för långvarig smärta hos barn

Vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar publicerades i juni 2023. 

Flera styrelsemedlemmar i Svensk Barnmärtförening har varit aktiv i den nationella arbetsgruppen (NAG) som arbetade med att ta fram vårdprogrammet. 

Ladda ned vårdprogrammet här!

(Programmet är officiellt  publicerad på sidan Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd.)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.