Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeStipendium 2023

Stipendium 2023

Stipendium

Tack för alla stipendieansökningar för årets stipendium!

Detta stipendium delas årligen ut till en eller flera medlemmar som antingen vill fördjupa sina kunskaper eller som vill utveckla sin kliniska verksamhet inom området barn och smärta.

Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor och kan fördelas på fler sökande.

Styrelsen tittar på alla kompletta ansökningar. Stipendiet delas ut under Barsmärtsymposium den 27-28 April i Norrköping. Stipendianter informeras i god tid via e-post eller telefon.

Ansökningssidan för 2024 öppnas i september/oktober 2023 på hemsidan.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.