Sidhuvudbild

Stipendium

Sök stipendium 2019

Ansökningstiden har gått ut!
Svensk barnsmärtförening har glädjen att åter utlysa ett stipendium. Syftet med föreningens stipendium är att stimulera medlemmar till ökad kompetens och kunskap inom området barn och smärta. Det kan t ex ske genom fortbildning, studiebesök eller kongressdeltagande.
Stipendiesumman (10 000 kr) kan fördelas mellan högst två stipendiater. Fullvärdig medlem i Svensk barnsmärtförening är berättigad att söka stipendiet.
Ansökan görs på blanketten som skall vara inskickad till Mats Eriksson senast den 15 februari 2019. Tillkännagivande och utdelning av stipendiet sker i samband med Svenskt barnsmärtsymposium 2019.

Stipendierapport 2018

Här kan du läsa vad Beatrice Olsson Duse använde sitt stipendium till.

Stipendiater 2018

Svensk barnsmärtförenings stipendium 2018 har tilldelats två personer:

- Beatrice Olsson Duse för deltagande i smärtkongress i Köpenhamn
- Rebecca Nordin för framtagande av smärtinformationsmaterial till barn

Vi gratulerar Beatrice och Rebecca.

I höst kommer du att kunna läsa utlysning av 2019 års stipendium.

Stipendierapport 2016

yokohama-logo-web2016.png Vid Svenskt barnsmärtsymposium i Borås 14-15 april delades föreningens två stipendier ut.

Alexandra Ullsten, musikterapeut från Landstinget i Värmland och doktorand vid Musikhögskolan, Örebro universitet tilldelades Linde Healthcares stipendium för sitt projekt där hon studerar interaktiv vaggsång som smärtlindring vid blodprovstagning hos nyfödda barn.

Malin Lanzinger är sjukgymnast vid Barn- och ungdomssmärtenheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund. tilldelas Svensk barnsmärtförenings stipendium för att presentera resultatet av sina studier med validering av Tampa Scale for Kinesophobia (TSK) för ungdomar med långvarig smärta, vid världskongressen om smärta i Japan.

Rapporter
Alexandra Ullsten rapporterar om hur hennes stipendium möjliggjort forskningen om spädbarnsriktad sång som smärtlindring

Malin Lanzinger rapporterar från IASP världskongress 2016

Stipendierapport 2014

Pernilla Ardeby

Stipendiumrapport 2013

Christina Lager

Stipendiumrapport 2012

Stipendiumrapport 2011

Eva Sandstedt, Anna Norén

Stipendiumrapport 2010

Berit Sandberg

Senast uppdaterad 190216