Sidhuvudbild

Välkomma till Svensk barnsmärtförening

Boka i kalendern redan nu

Stockholm-2017_20160418b.png

Malin och Alexandra fick stipendium 2016

AlexandraPrize.jpg Vid Svenskt barnsmärtsymposium i Borås 14-15 april delades föreningens två stipendier ut.

Alexandra Ullsten, musikterapeut från Landstinget i Värmland och doktorand vid Musikhögskolan, Örebro universitet tilldelades Linde Healthcares stipendium för sitt projekt där hon studerar interaktiv vaggsång som smärtlindring vid blodprovstagning hos nyfödda barn.

Malin Lanzinger är sjukgymnast vid Barn- och ungdomssmärtenheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund. tilldelas Svensk barnsmärtförenings stipendium för att presentera resultatet av sina studier med validering av Tampa Scale for Kinesophobia (TSK) för ungdomar med långvarig smärta, vid världskongressen om smärta i Japan i höst.

Svensk barnsmärtförening

Svensk barnsmärtförening bildades 1997. Vi är en multidisciplinär förening för dig som är intresserad av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn och ungdom.

Föreningens mål

- Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället.

- Verka för ökad och förbättrad utbildning i dessa frågor för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster etc.

- Främja forskning och utveckling inom området barn och smärta.

- Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och behandlingstekniker.

- Vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter för dem som arbetar inom området.

- Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt.

- Utgöra en rådgivande förening på basen av samlad erfarenhet och aktuell forskning där koncensus eftersträvas

Aktuellt

Grundkurs om barn och smärta

Villa_Fridhem.jpg

Boka redan nu in 10-11 november 2016 i kalendern. Vi håller till i Villa Fridhem i Kolmården.

Nu kan du swisha till oss

swish_logo_primary_RGB_-2-.png

Svensk barnsmärtförening har skaffat Swish. Du kan betala din medlemsavgift, 150 kronor, till 123 311 2059. Skriv ditt namn, bostadsort och "medlem 2016".

Föredragen från Borås

Nu finns föredrag från Svenskt barnsmärtsymposium här.

Dags att betala medlemsavgift

Det är nu dags att betala medlemsavgiften på 150:- för år 2016. Du gör det till bankgiro 5632-4510 Svensk barnsmärtförening. Eftersom vi inte skickar ut något inbetalningskort är det viktigt att du skriver ditt namn som avsändare.

Nu finns vi på Facebook

likefb.jpg Välkommen till Svensk barnsmärtförenings nya Facebook-sida. Där kommer du att se när något nytt händer här på hemsidan.

20 år! Jubileumskonferens 2017

Svensk barnsmärtförening fyller 20 år 2017. Planera redan nu in vår jubileumskonferens i Stockholm 30-31 mars. Vi kan redan nu annonsera välkända föreläsare:
Stefan Friedrichsdorf, USA
Suellen Walker, UK
Boris Zernikow, Tyskland
Alison Twycross, UK
Gunnar Olsson, Stockholm

SASP annual meeting Reykjavik

The Scandinavian Association for the Study of Pain har sitt årliga möte i Reykjavik, Island 26-27 maj. Läs mer här

Hemsida från Lawebb