Sidhuvudbild

Ordförande har ordet

Svensk barnsmärtförening behövs

Stefan-Nilsson-breddare.jpg Svensk barnsmärtförening anordnade den 17 november en utbildningsdag i Linköping om utmaningar vid smärtbehandling. Det blev en mycket intressant dag och det diskuterades utmaningar med att använda tolk vid bedömning och behandling av smärta hos barn och ungdomar. Det diskuterades även kulturella utmaningar gällande hur smärta ska tolkas och bemötas. Det finns inga självklara svar i dessa sammanhang, och det viktigaste är att lyssna på barn och familjer och att inte ta något för givet. Utbildningsdagen innehöll också vårdpersonals utmaningar med att identifiera barn och ungdomar med posttraumatiskt stress (PTSD). Dagen avslutades med utmaningar och möjligheter till smärtlindring när barn och ungdomar har brännskador. Inte minst kan detta gälla dosering av preparat som ketamin.
Svensk barnsmärtförening kommer även i fortsättningen att stödja utvecklingen av ny kunskap om barn och smärta. Detta kommer bland annat att ske vid Svenskt barnsmärtsymposium i Umeå den 12-13 april, 2018. Symposiet består av två spännande dagar med den senaste forskningen och nya rön gällande hur vi på bästa sätt kan stödja barn och ungdomar som har smärtproblematik. Det kommer också att finnas möjlighet till att skapa nationella nätverk för att kunna utveckla och förbättra vården inom området.
Hösten 2018, den 15-16 november, kommer Svensk barnsmärtförening att anordna en grundkurs inom barn och smärta på Villa Fridhem som ligger utanför Norrköping. Här ges deltagarna möjlighet till att få en grundläggande kunskap inom smärtfysiologi, smärtfarmakologi, smärtbedömning och behandling med komplementära metoder för att öka förmågan att hantera och ibland även reducera smärta hos barn och ungdomar.
Boka in ovanstående datum redan nu, och informera era kollegor om möjligheten att kunna utveckla sin kunskap inom området barn och smärta. Kom också ihåg att ni kan söka Svensk barnsmärtförenings stipendium för att finansiera deltagaravgift, resa och boende.Stefan Nilsson
Ordförande, Svensk barnsmärtförening

Senast uppdaterad 171121