Sidhuvudbild

Ordförande har ordet

Svensk barnsmärtförening behövs

Stefan-Nilsson-breddare.jpg Svensk barnsmärtförening har ett händelserikt 2018, och vi har precis avslutat Svenskt barnsmärtsymposium i Umeå den 12-13 april. Umeå bjöd på sol och vårvärme, men solen kunde inte överglänsa årets intressanta program. Symposiet kunde bjuda på den senaste forskningen, såsom skolresultat hos barn och ungdomar med långvarig smärta och hundars betydelse för att öka välmående för barn och ungdomar vid sjukhusvistelser. På kvällen bjöd barnsmärtsymposiet på middag och musik quiz, och bra tillfällen för att diskutera barn och smärta med kollegor från hela landet. Efter två givande dagar är det dock bara någon vecka till nästa arrangemang. Föreningen arrangerar en eftermiddag på Barnveckan i Västerås, det vill säga den 25 april. Här har ni möjlighet att ta del av både dansens betydelse vid magsmärtor och också diskutera huruvida det finns ett samband mellan smärtproblematik och psykiatri. Det senare kommer att leda fram till en paneldebatt där vi diskuterar hur smärtbehandling inom barn- och ungdomssjukvården ska organiseras. Missa inte detta tillfälle att få debattera.

Den 6 september har föreningen en utbildningsdag i Guided Imagery. Det är Bernie Whitaker som kommer till Göteborg för att erbjuda en heldag där vi har chansen att fördjupa oss i en teknik som kan passa både vakna och sederade barn. Så ta tillfället i akt och utöka din verktygslåda när det gäller metoder för att reducera stress och oro hos barn och ungdomar.

Den 15-16 november kommer Svensk barnsmärtförening att arrangera en grundkurs inom barn och smärta på Villa Fridhem, som ligger utanför Norrköping. Här ges deltagarna möjlighet att få en grundläggande kunskap inom smärtfysiologi, smärtfarmakologi, smärtbedömning och behandling med komplementära metoder. Boka in dessa dagar i din kalender, och upptäck detta unika tillfälle att få diskutera och fördjupa sig i smärtproblematik hos barn och ungdomar.

Jag vill slutligen uppmuntra er alla att ta barns och ungdomars parti i vården, och detta gör ni bäst genom att aktivt lyssna på dem och genomföra en adekvat smärtbedömning. Ni kan när som helst beställa smärtbedömningsinstrument på vår hemsida, så tveka inte att uppdatera era avdelningar med validerade smärtskattningsinstrument.

Senast uppdaterad 180413