Sidhuvudbild

Ordförande har ordet

Svensk barnsmärtförening behövs

Stefan-Nilsson-breddare.jpg Svensk barnsmärtförening ser fram emot ett händelserikt 2018, och jag vill uppmuntra alla som arbetar med barn och ungdomar att delta vid Svenskt barnsmärtsymposium i Umeå den 12-13 april. Symposiet består av två spännande dagar med den senaste forskningen, och föreläsarna kommer att presentera nya rön gällande hur vi på bästa sätt kan stödja barn och ungdomar som har en smärtproblematik. Programmet finns publicerat på hemsidan, och innehållet påvisar ämnen och föreläsare som kommer att tilltala de flesta som arbetar inom barn- och ungdomssjukvården. Anmäl er idag på hemsidan, så att ni inte missar detta tillfälle.
Föreningen arrangerar även en eftermiddag på Barnveckan i Västerås, nämligen den 25 april. Här har ni möjlighet att ta del av både dans och också diskutera huruvida det finns ett samband mellan smärtproblematik och psykiatri. Det senare kommer att leda fram till en debattpanel där vi diskuterar hur smärtbehandling inom barn- och ungdomssjukvården ska organiseras.
Den 15-16 november, 2018, kommer Svensk barnsmärtförening att anordna en grundkurs inom barn och smärta på Villa Fridhem, som ligger utanför Norrköping. Här ges deltagarna möjlighet att få en grundläggande kunskap inom smärtfysiologi, smärtfarmakologi, smärtbedömning och behandling med komplementära metoder.
Till sist vill jag uppmuntra er alla att ta barn och ungdomars parti i vården, och detta gör ni bäst genom att aktivt lyssna på dem och genomföra en adekvat smärtbedömning. Till stöd för denna smärtbedömning kan ni beställa smärtskattningsinstrument på vår hemsida.

Senast uppdaterad 180213