Sidhuvudbild

Ordförande har ordet

Svensk barnsmärtförening behövs

Stefan-Nilsson-breddare.jpg Svensk barnsmärtförening har under de senaste två decennierna strävat efter att alla barn och ungdomar ska få en bra smärtlindring och smärthantering, oavsett om de har en akut eller långvarig smärta. Föreningen bildades som en konsekvens av den kunskapsökning kring ämnet som uppstod under 1990-talet. Från att ha varit ett bortprioriterat ämnesområde blev det ett kunskapsfält som fick ta allt större plats inom barn- och ungdomssjukvården. Så här två decennier senare skulle väl de flesta tro att smärtbehandling och smärthantering för barn och ungdomar är ett prioriterat och välfungerande område inom hälso- och sjukvården, och att de personer som beslutar sedan länge har insett att vuxna med långvarig smärtproblematik i de flesta fall har börjat med sina besvär redan som barn och ungdomar. Problematiken har sedan blivit befäst och i flera fall eskalerat till långvariga tillstånd med funktionsnedsättning och minskad livskvalitet som följd. Forskningsrapporter visar dock på en motsatt trend. Knappt en tredjedel av alla barn och ungdomar får göra en smärtbedömning vid akut smärta, och följaktligen blir även smärtbehandlingen lite av en chansning. Det verkar inte heller som att beslutsfattare har förstått att tidiga insatser är bättre än reaktiva och dyra åtgärder senare i livet. Därför behövs fortfarande Svensk barnsmärtförening, och vi måste fortsätta vår kamp genom att sprida kunskap och påverka beslutsfattare. Jag hoppas därför att så många som möjligt får chansen att komma till våra utbildningar för att kunna bli en del i det viktiga arbetet att stödja våra barn och ungdomar.

Stefan Nilsson
Ordförande, Svensk barnsmärtförening

Senast uppdaterad 171007